Materiály použité na našich výrobcích

 

Co to jsou reflexní prvky a jak fungují

Reflexní materiály fungují na principu retroreflexe (zpětný odraz), což je fyzikální vlastnost zajišťující, že světlo, např. ze světlometu vozidla, dopadající na povrch materiálu (např. na dopravní značku) je odráženo v úzkém kuželu směrem zpět ke zdroji tohoto světla (do očí řidiče). Reflexní materiály jsou pokryty vrstvou obrovského množství malých kuliček, nebo hranolů, které zajišťují návrat světla zpět přímo ke zdroji.

Reflexní materiály poskytují viditelnost po 24 hodin i při nepříznivých světelných a povětrnostních podmínkách, jako je šero, zataženo, mlha, déšť, sněžení apod.

Převzato z webu výrobce reflexních materiálů 3M.
 

IMG_3090.jpg 

Kdy použít reflexní prvky?

Za snížené viditelnosti, například když:

  • prší,
  • mrholí,
  • sněží,
  • je mlha,
  • smráká se,
  • v noci,
  • ​celou zimu.
Za všech těchto okolností řidiči vidí hůře než za plného denního světla. Reflexními prvky na vašem oblečení jim velmi pomůžete k tomu, aby vás uviděli včas.

 

Kde se s reflexními materiály můžeme setkat

Běžně se s reflexními povrchy setkáváme ve vybavení silnic, kde jsou používány pro vodorovné dopravní značení (bílé čáry na silnici) i stojaté dopravní značky.

Reflexní proužky jsou také na bezpečnostních vestách nebo jiných pracovních oděvech,  na sportovním a dětském oblečení a batozích.  Jsou to ty šedé pruhy. A tyto šedivé pásky používám také já ve svých výrobcích. 

 

Reflexní materiály na našich výrobcích

Pracujeme s různou šířkou a měkkostí podle toho, co je pro jaký výrobek nejpřijatelnější. Pásky, které používáme, se mohou prát na 60°C. S plňují normu ČSN EN 471  - Výstražné oděvy s vysokou viditelností.
Norma ČSN EN 471 určuje požadavky na oděv, který je schopný vizuálně signalizovat přítomnost uživatele. Tento oděv má způsobovat dobrou viditelnost uživatele v nebezpečných situacích, a to jak ve dne za jakýchkoliv světelných podmínek, tak i za tmy při osvětlení předními světly dopravního prostředku. Zahrnuje kvalitativní požadavky na barevné a retroreflexní materiály, jejich uspořádání a minimální plochu. Zkušební metody zaručují, že i oděv udrží určitou minimální úroveň ochrany i po ošetřování a čištění. Norma se zabývá zejména návrhem výstražného oděvu, požadavky pro podkladový materiál a materiál se sloučenými vlastnostmi, fotometrickými a fyzikálními požadavky na retroreflexní materiál a materiál se sloučenými vlastnostmi a zkušebními metodami. Za pozornost stojí ustanovení kapitoly 8 požadující štítek se symboly ošetřování a kapitola 9 o značení těchto výstražných oděvů s vysokou viditelností. I v tomto případě - podobně jako např. v ČSN EN 420, která se týká rukavic - je navržen piktogram, který navíc obsahuje i třídu velikosti oděvu (X) a třídu retroreflexního materiálu (Y) podle tabulek č. 1 a 6. ČSN EN 471 (83 2820) byla vydána v únoru 1996.